Asociația obștească "Tinerii pentru dreptul la viață" (TDV)
Secretariatul Coaliției voluntariat
(+373) 22 567 551 tdv_secretariat@yahoo.com

Începând cu data de 17 ianuarie 2015, asociațiile obștești și instituțiile publice pot depune dosarul de aplicare la Comisia de Certificare a Instituțiilor Gazdă a Activității de Voluntariat (CCIGAV) pentru a obține statutul de instituție gazdă a activității de voluntariat. Acest statut oferă dreptul legal de a implica voluntari și de a utiliza toate instrumentele de recunoaștere a activității voluntarilor, inclusiv de emitere a carnetelor de voluntar tipărite de Ministerul Tineretului si Sportului (MTS). Comisia activează pe lângă MTS și este un organ colegial instituit pentru atribuirea statutului de instituție gazdă a activității de voluntariat persoanelor juridice de drept public sau privat fără scop lucrativ. Dosarul urmează a fi depus, în conformitate cu pct. 6 si 7 al Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de certificare și a modelului Certificatului de instituție gazdă a activității de voluntariat aprobat prin ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 525 din 15.07.2014, la sediul Ministerului Tineretului și Sportului, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 162, oficiul 820.

Mai multe informații găsiți aici.

Persoana de contact: Constantin ȚURCANU, Consultant principal, direcția tineret, tel: 022 820 864, e-mail: voluntariat@mts.gov.md

Vă informăm că:

  • Conform legislaţiei în vigoare din Republica Moldova persoanele juridice publice şi private fără scop lucrativ (necomerciale) pot implica proprii voluntari doar dacă deţin statutul de instituţie gazdă a activităţii de voluntariat.
  • Munca de voluntariat efectuată în cadrul unei entități juridice care nu deține statutul de instituție gazdă a activității de voluntariat este ilegală, percepută ca muncă la negru și se pedepsește în conformitate cu prevederile legale.
  • Orice entitate juridică poate realiza acorduri de colaborare / contracte cu una sau mai multe instituții gazde a activității de voluntariat prin care să asigure pentru voluntari locuri de desfășurare a activității de voluntariat (puncte de lucru) în cadrul entității.
  • Utilizarea instrumentelor de voluntariat (contractul, carnetul de voluntar, certificatul nominal, scrisoarea de recomandare, registrele) de către o altă entitate decât instituția gazdă, precum și neutilizarea lor de către instituția gazdă certificată, este ilegală, abuzivă și se pedepsește în conformitate cu prevederile legale.
  • Tinerii care fac voluntariat în alte entități decât instituția gazdă a activității de voluntariat certificată nu vor beneficia de măsurile legale de stimulare ale voluntariatului (experiență și vechime în muncă, credite educaționale, facilități la cazare și bursă etc.).