Asociația obștească "Tinerii pentru dreptul la viață" (TDV)
Secretariatul Coaliției voluntariat
(+373) 22 567 551 tdv_secretariat@yahoo.com

Vă informăm că miercuri, 14 septembrie 2016, TDV, Secretariatul Coaliției Voluntariata înregistrat la Cancelaria Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei cererea de introducere în Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova (CORM) a funcției de Coordonator de voluntari la grupa de bază 2423 Specialişti în domeniul resurselor umane şi de personal.

Cererea include atribuțiile funcționale ale funcției, responsabilitățile Coordonatorului de voluntari, dinamica ocupației pe piața muncii, lista ocupaţiilor propuse a fi introduse în CORM, solicitările de ajustare a grupei de bază 2423 și 2424, precum și precizări privind avizul MTS.

Vedeți cererea aici

La cerere au fost anexate:

  1. Avizul Ministerului Tineretului și Sportului (MTS) nr. 08/1327 din 09.09.2016
  2. Avizul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova nr. 03-02/819 din 01.09.2016
  3. Avizul Confederației Naționale a Patronatului din Moldova nr. 05/1-217 din 02.09.2016

Vedeți avizele aici, aici și aici.

Dacă totul decurge normal, sperăm ca în termen de 3 luni (pe la sfârșitul anului) să se finalizeze procesul de introducere în Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova (CORM) a funcției de Coordonator de voluntari.