Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI

Asociația Obștească „Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI” (ADO Lex XXI) este o organizație non-profit din Bălți, care a fost fondată în 2003 de către un grup de studenți de la facultatea de Drept în vederea apărării şi promovării Drepturilor Omului în Republica Moldova. Timp de mai mulți ani, membrii Asociației au fost implicați activ în activități de voluntariat prin acordarea asistentei juridice pentru persoane din grupurile vulnerabile. Scopul asociației este dezvoltarea activismului civic prin apărarea și promovarea drepturilor omului în Republica Moldova. De asemenea, asociația este focusată pe realizarea activităților anticorupție, monitorizarea achizițiilor publice, transparență, incluziune socială, care au fost implementate în cadrul proiectelor finanțate de donatori naționali și internaționali. Pe lângă acestea, ADO Lex XXI a participat în bază de voluntariat la semnarea a zeci de declarații și apeluri către autoritățile centrale pentru solicitarea îmbunătățirii legislației și a normelor de drept.

  • Raionul Bălți
Asociația Obștească AZI

Organizația noastră contribuie la integrarea și abilitarea persoanelor cu nevoi speciale în societate, prin instruire și încadrare în câmpul muncii.

  • Raionul Cahul
AO LAOLALTA

Asociația LAOLALTĂ a fost fondată la finalul anului 2020 de echipa Inițiativei Împreună Împotriva Covid-19, ca răspuns imediat la criza socio-economică cauzată de situația epidemiologică din Republica Moldova.

  • Raionul Chișinău
AO "Altruism"

Contribuim la îmbunătățirea vieții persoanelor care se confruntă cu provocări de sănătate mentală, în special în ceea ce privește realitățile în jurul fenomenului suicidului, cât și oferim ajutor umanitar și programe de integrare și sănătate mentală pentru refugiații ucraineni din Republica Moldova

  • Raionul Chișinău
A.O.,"SEVIVAN "

Scrierea de proiecte in sprijinul inocenței copilului, batrânilor solitari. Utililul omenesc!Pentru semeni. Sprijinul băştinaşilor in traiectoria autoritatii publice locale.

  • Raionul Florești
A.O."SEVIVAN "

Oferirea oportunitatilor la oratorica.Deprinderi utile pentru viitor. Scrierea de proiecte in sprijinul inocenței copilului, batrânilor solitari. Utililul omenesc!Pentru semeni. Sprijinul băştinaşilor in traiectoria autoritatii publice locale.

  • Raionul Florești
A.O. „CONCORDIA. Proiecte Sociale”

A.O. „CONCORDIA. Proiecte Sociale" este o organizație non-guvernamentalä, fondată în Republica Moldova în anul 2004. Activitatea organizației este dedicată sprijinirii copiilor, tinerilor și familiilor social-vulnerabile, cu scopul de a-i ajuta să dobândească deprinderi de viață independentă și de a le oferi oportunități de educație și dezvoltare. În anul 2022, am ajutat 7247 de beneficiari unici din Moldova, 14,094 de refugiați ucraineni și 471 de familii gazdă, în cadrul celor 63 de servicii sociale din 46 de localități.

  • Raionul Chișinău